WE ARE peach

Peach consulting 

Các workshop của peach 

BUILDINGS

Hỏi Đáp TẤT TẦN TẬT Về Sử Dụng Bitrix24

HI TECH

Nâng cao trải nghiệm khách hàng với CRM 

BUSINESS

Quản trị tour du lịch bằng hệ thống CRM 

BUSINESS CITY

Quản lý Agency bằng hệ thống CRM

CITY

Ứng dụng hệ thống CRM để quản lý trung tâm giáo dục đào tao

BUSINESS

Bức phá vùng an toàn bằng chuyển đổi số cho trung tâm giáo dục 

OUR TEAM

những chuyên gia của chúng tôi 

Mr Tiên Tiến

FOUNDER & CEO OF PEACH CONSULTING

Ms Tú Uyên

PROJECT MANAGER AT PEACH CONSULTING

Peach consulting 

Những hoạt động trong Workshop

Hàng tháng, PEACH Consulting đều tổ chức các workshop liên quan đến chủ đề ứng dụng CRM vào doanh nghiệp, xây dựng trải nghiệm khách hàng, chuyển đổi số,... Các hoạt động hỗ trợ doanh nghiệp như tổ chức các hội nhóm Facebook, Zalo để ngừoi tham dự có thể giao lưu và tăng cường các mối quan hệ cá nhân. Ngoài ra các chương trình hỗ trợ sử dụng phần mềm giúp cho ngừoi sử dụng nắm vững được các tính năng, nâng cao năng lực vận hành hệ thống.

peach consulting

hãy liên lạc với chúng tôi