ỨNG DỤNG HỆ THỐNG CRM BITRIX24 VÀO QUẢN TRỊ THÔNG TIN KHÁCH HÀNG

Lắng nghe chia sẻ của chuyên gia CRM về Quản lý thông tin khách hàng - Yếu tố "sống còn" của các doanh nghiệp hiện nay

🔶 KHÓA HỌC SẼ GIÚP BẠN 🔶

Tích luỹ kiến thức khi ứng dụng hệ thống CRM vào hoạt động doanh nghiệp.


Thực hành sử dụng hệ thống Bitrix24 vào công tác quản trị thông tin khách hàng.


Hướng dẫn mô hình hoá quy trình của doanh nghiệp và áp dụng quy trình vào hệ thống Bitrix24.


Học hỏi kinh nghiệm triển khai hệ thống CRM Bitrix24 từ những chuyên gia có kinh nghiệm “thực chiến”.


🔶 NỘI DUNG KHOÁ HỌC 🔶

GÓI CÁ NHÂN


1.500.000 VND
khoá / 4 buổi

    Giảm từ 3.000.000 VND xuống còn 1.500.000 VND/người khi thanh toán trước ngày 11.11.2020 

GÓI DOANH NGHIỆP


2.700.000 VND 
khoá / 4 buổi

    Ưu đãi khi đăng ký gói doanh nghiệp từ 6.000.000 VND xuống còn 2.700.000 VND cho 2 người khi thanh toán trước ngày 11.11.2020

EARLY BIRD


1.350.000 VND 
khoá / 4 buổi

    Dành cho những người đăng ký khoá học sớm nhất và thanh toán trước ngày 06.11.2020

Các hình ảnh khóa học

Các học viên của Peach Consulting đến từ

CRM form will show here