NỀN TẢNG

HỢP TÁC MIỄN PHÍ

Bitrix24 cải thiện giao tiếp nội bộ trong các tổ chức bằng cách kết hợp những công cụ hợp tác phổ biến nhất vào cùng một địa điểm.


QUẢN LÝ TÁC VỤ NHÓM

Hợp tác quản lý tác vụ cho các nhóm lớn và nhỏ. Theo dõi thời gian, lời nhắc, báo cáo, khuôn mẫu, tác vụ phụ thuộc, v.v...


LẬP KẾ HOẠCH VÀ QUẢN LÝ DỰ ÁN

Lập kế hoạch dự án, quản lý tài nguyên và theo dõi tiến bộ nâng cao. Lịch dự án và biểu đồ Gantt tương tác in được.


GIAO TIẾP VÀ HỢP TÁC

Không gian làm việc cho dự án, trò chuyện trong nhóm, hội thảo qua video, quản lý tài liệu, nhóm extranet cho người dùng bên ngoài và hợp tác qua email.


CRM và quản lý khách hàng

Quản lý khách hàng và dự án trong một gói. Bao gồm tự động hóa tiếp thị, theo dõi giờ làm, báo giá, lập hóa đơn và thanh toán trực tuyến.

8,000,000+ tổ chức đang sử dụng Bitrix24