NỀN TẢNG

HỢP TÁC MIỄN PHÍ

Bitrix24 cải thiện giao tiếp nội bộ trong các tổ chức bằng cách kết hợp những công cụ hợp tác phổ biến nhất vào cùng một địa điểm.


CRM cho các nhóm bán hàng

Hệ thống CRM miễn phí cho nhóm bán hàng của bạn với tất cả các công cụ thiết yếu - phễu bán hàng, quản lý đường ống, báo cáo bán hàng, góc xem khách hàng 360 độ, hỗ trợ bán hàng lặp lại và tự động hóa bán hàng.


TỰ ĐỘNG HOÁ PHỄU BÁN HÀNG

Dễ dàng tự động hóa các phễu bán hàng và tạo các quy tắc và yếu tố kích hoạt di chuyển khách hàng và khách hàng tiềm năng giữa các phễu bán hàng khác nhau.


Trí tuệ Tiếp thị và Bán hàng

CRM theo dõi chi phí tiếp thị của bạn và tự động tính ROI. Xem các kênh tiếp thị, chiến dịch hoặc thậm chí từ khóa nào đang cung cấp tỷ suất lợi nhuận trên đầu tư tốt nhất và giúp bạn chốt nhiều giao dịch hơn.


Crm đa kênh cho tiếp thị

Triển khai các chiến dịch tiếp thị qua email, SMS, tiếp thị qua điện thoại, phát sóng giọng nói và đặt lại mục tiêu Facebook/Google từ CRM của bạn. Gửi đến 1 triệu email mỗi tháng!


TrUNG TÂM LIÊN HỆ MIỄN PHÍ CHO KHÁCH HÀNG

Cung cấp hỗ trợ cho khách hàng qua email, điện thoại, trò chuyện trực tiếp, mạng xã hội và các trình nhắn tin phổ biến.


BÁO GIÁ VÀ HOÁ ĐƠN TRONG CRM

Phát hành báo giá và hóa đơn và chấp nhận thanh toán trực tuyến qua PayPal, Stripe, Braintree, Authorize.Net và các hệ thống thanh toán khác.


CRM với tác vụ và quản lý dự án

Tạo tác vụ bên trong CRM. Hợp tác với khách hàng trên các dự án của bạn và theo dõi thời gian triển khai để bạn có thể lập hóa đơn chính xác.

8,000,000+ tổ chức đang sử dụng Bitrix24