NỀN TẢNG

HỢP TÁC MIỄN PHÍ

Bitrix24 cải thiện giao tiếp nội bộ trong các tổ chức bằng cách kết hợp những công cụ hợp tác phổ biến nhất vào cùng một địa điểm.


CÔNG CỤ GIAO TIẾP VÀ HỢP TÁC

Sẵn sàng thống nhất hợp tác? Các công cụ Intranet, trò chuyện, hội thảo video, lịch, không gian làm việc, tài liệu, tác vụ và giao tiếp nội bộ trong một gói duy nhất! 

Hệ thống quản lý nhân sự

Hệ thống quản lý nhân sự đầy đủ tính năng với quản lý chuyên cần, báo cáo công việc, tự động hóa dòng công việc và thư mục nhân viên.


QUẢN LÝ TÀI LIỆU VÀ BẢO MẬT

Lưu trữ đám mây không giới hạn và hệ thống quản lý tài liệu nâng cao cho toàn bộ tổ chức của bạn. 

Nhóm làm việc và dự án

Nền tảng quản lý dự án chuyên nghiệp với các tác vụ, dự án, nhóm làm việc, bảng Kanban, biểu đồ Gantt và quản lý tải công việc.

8,000,000+ tổ chức đang sử dụng Bitrix24